Ажлын байр
Ажлын байр
Цалин
Аймаг
Дүүрэг
Огноо
Цэвэрлэгээний ажилтан
Ажигана
300000 - 400000
Улаанбаатар
Налайх
2022-06-30
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар1
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар2
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар3
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар4
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар5
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар6
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар7
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар8
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар9
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар10
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар11
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар12
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар13
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар14
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар15
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар16
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар17
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар18
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар19
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар20
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар21
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар22
Баянзүрх
2021-12-31
Бараа хөгжүүлэлтийн менежер
БОСА холдинг
1500000 - 1800000
Улаанбаатар23
Баянзүрх
2021-12-31
Нийт 0
  • 1
Очих
Холбоо барих
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар @ 2022