Мэдээ мэдээлэл Бүх мэдээлэлийг харах
Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд

0
Идэвхтэй ажил хайгчийн тоо

0
Идэвхитэй ажлын байрны тоо

0
Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо
Video
Холбоо барих
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар @ 2022