Мэндчилгээ

Түгээмэл асуултууд

Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эх

1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

2. 2% цээж зураг____________ /3:4/

3. 5 сартайн эмчийн тодорхойлолт__

4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар батлуулах ____________

5. Өргөдөл......................................

Алдарт эх, одонгийн мөнгө

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

2. 2% цээж зураг________________

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Одонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт

5. Өргөдөл......................................

Асаргааны тэтгэмж авахад

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

2. 2% цээж зураг________________

3. Асруулагчийн иргэний үнэмлэх (16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ), хуулбарын хамт_______

4. Асрагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт_________________

5. Өрхийн эмнэлэгийн тодорхойлолт

6. Нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр_______________

7. Сум, хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

8. Өргөдөл......................................

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө авахад хаана хандах ёстой вэ?

1.Иргэн хүүхдийн төрсөний гэрчилгээтэй очиж дурын арилжааны банкинд хүсэлт гаргана

2.Харъяа аймаг дүүргийнхээ Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст хандан ӨМНСанд бүртгүүлнэ

Бүх асуултыг үзэх

Бидний хаяг


Дэлгэрэнгүй харах

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх